RentMatket asus koguma investeeringuid läbi Fundwise’i ja selle jaoks oli neil tarvis videot, mis annaks edasi nende olemuse ja eesmärgid.